Referentsid

Tee-ehitus

Meie masinad on töötanud mitmetel Eesti maanteeehitusobjektidel. Meie tellijateks on olnud paljud teedeehitusettevõtted. Muuhulgas Lemminkäinen Eesti AS, Teede REV2 AS, SMR Teed AS, PK Infra OÜ jpt. Mitmetel objektidel oleme pakkunud ka projekti, objekti või töölõigu juhtimise teenust. Oleme osalenud ka rahvusvaheliste projektide ettevalmistamises.

Objekti näited:

Objekt  Lõpptellija Meie osalusega töölõigud 
Tallinna-Rapla-Türi maantee km 4,518-8,319 remonditööd Maanteeamet Projektijuhtimine, pinnasetööd, elektritööd, sadeveekanalistasioon, liikluskorraldus, tee aluskihtide ehitus, asfalteerimine
Kelvingi-Leppneeme vahelise tee ehitus Viimsi vald Projektijuhtimine, pinnasetööd,  liikluskorraldus, tee aluskihtide ehitus, asfalteerimine
Sõpruse pst.(Vilde tee-Keskuse tn) taastusremont Tallinna linn Projektijuhtimine, pinnasetööd, elektritööd, sadeveekanalistasioon  liikluskorraldus, tee aluskihtide ehitus, asfalteerimine
Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee taastusremont Maanteeamet Projektijuhtimine, pinnasetööd, elektritööd, sadeveekanalistasioon, liikluskorraldus, tee aluskihtide ehitus, asfalteerimine
Audru ringraja ehitus A2 Racing OÜ Objekti juhtimine, pinnasetööd, sadeveekanalisatsioon, kanalisatsioon, veevarustus, piirete ehitus, tee aluskihtide ehitus
Hillside Bypass, Freetown (Sierra Leone) Sierra Leone Maanteeamet Projekti ettevalmistus ja eelarvestamine
Aseri tuulepargi teeninduseede ja generaatoriplatside ehitus Nelja Energia AS Pinnasetööd, teede ehitus, kuivendussüsteemide rajamine
Randvere tee vee-ja kanalisatsiooni rajamine koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega Viimsi Vesi AS Projekti juhtimine, pinnasetööd, sadeveekanalisatsioon, kanalisatsioon, veevarustus, elektritööd, piirete ehitus, tee aluskihtide ja kateteehitus

 

Teehooldus
Meie masinad on teostanud teehooldustöid mitmetes Eesti omavalitsustes. Muuhulgas Viimsi, Harku, Rae, Koeru, Paide, Väätsa jpt vallad. Mitmetele valdadele oleme pakkunud ka terviklikku, mitmeaastast teehooldusteenust.

Objekti näited:

Objekt   Lõpptellija  Meie osalusega töölõigud  
Harku valla teede hooldus Harku vald Objekti juhtimine, teede hööveldamine, asfaltkatete remont, prügikoristus, tänavapuhastus, lumekoristus, liikluskorraldusvahendid, niitmine, sadeveesüsteemide hooldus
Viimsi valla teede hooldus Viimsi vald Objekti juhtimine, teede hööveldamine, asfaltkatete remont, prügikoristus, tänavapuhastus, lumekoristus, liikluskorraldusvahendid, niitmine, sadeveesüsteemide hooldus

 

Üldehitus
Meie masinad on töötanud mitmetel ehitusobjektidel nii Eestis kui ka väljaspool. Meie tellijateks on olnud paljud ehitusettevõtted. Muuhulgas Yit Eesti AS, Skanska Eesti AS, Merko Ehitus AS, Facio Ehituse AS jpt. Mitmetel objektidel oleme pakkunud ka objekti või töölõigu juhtimise teenust.

Objekti näited:

Objekt ja selle kirjeldus  Lõpptellija  Meie osalusega töölõigud 
Audru ringraja hoonete ehitus A2 Racing OÜ Töölõigu juhtimine, pinnasetööd, vundamentialuste ehitus, vundamendikaevikute täitmine
Eramu välisvõrkude ehitus (Saksamaa) Eraisik Töölõigu juhtimine, veevarustus ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Olkiluoto TEJ ehitus (Soome) TVO Pinnasetööd, laadimistööd, autoveod
Navoiy SEJ laiendamine (Uzbekistan) Uzbekenergo Projekti ettevalmistus, eelarvestamine
Taškendi SEJ laiendamine (Uzbekistan) Uzbekenergo Projekti ettevalmistus, eelarvestamine

  

Metsandus ja maaparandus
Meie masinad on teostanud metsakorrastustöid mitmetes riikides. Lisaks Eestile veel Pratsusmaal, Rootsis, Venemaal ja Tšehhi vabariigis.

Objekti näited:

Objekt ja selle kirjeldus  Lõpptellija  Meie osalusega töölõigud 
Tormijärgsete metsakahjustuste likvideerimine (Prantsusmaa) Société Forestière des Landes Raie, kokkuvedu, väljavedu, kändude purustamine
Tormijärgsete metsakahjustuste likvideerimine (Rootsi)   Raie, kokkuvedu, väljavedu
Keila metskonna teede ja maaparandussüsteemide remont RMK Metsateede remont, kraavide rajamine ja puhastamine, truupide ehitamine
bridgemedia | Nike nike roshe one faded grey black dress pants size Fur Tongue - Grailify